Köpinfo

Purchase information

  |  

Vad vi önskar av våra köpare


Att köpa katt bör vara noga genomtänkt. Katter kan ibland leva 20 år – därför är det viktigt att ditt beslut att skaffa katt är noga överlagt.

Vid eventuell omplacering av katten hjälper vi gärna till med den processen. Kontakta oss om så är fallet.

Katten ska hållas försäkrad hela sitt liv.

Eftersom vill föda upp hälsosamma katter vill vi att du talar om ifall katten blir sjuk eller avlider.

Sällskapskatter kastreras innan leverans.

Katten är innekatt och får inte gå lös ute. Utevistelse endast i inhägnad balkong eller trädgård, samt i sele med koppel.

Livslång support ingår i köpet!

En sällskapskatt från oss kostar 9500 SEK *


Kastration av sällskapskatter, dvs om vi inte avtalat att katten är till för avel.

Stamtavla/registreringsbevis i SVERAK.

Besiktningsintyg från veterinär (inom 7 dagar från utfärdande).

ID-märkning med microchip.

 Grundvaccination enligt rekommendation (mot kattpest & kattsnuva) x 2.

 Kattungen är dolda fel-försäkrad i 3 år (ersätter ej ordinarie försäkring som vi önskar att ny ägare tecknar på sin katt).

 Möjlighet finns att ta över den individuella veterinärvårdsförsäkringen i Agria. Mitt försäkringsombud kommer hjälpa dig.

 Vid behov är katten avmaskad.

... dessutom ingår ett startpaket med mat, någon leksak och bilder på kattungen från uppväxten.

* I detta pris ingår kastrering innan leverans till det nya hemmet, ungefärligt värde hanar: 600 SEK, honor: 1100 SEK.

Intresserad? Kontakta oss

Skriv ett mail och presentera dig och din levnadssituation.

Från 5 veckors ålder kan kattungarna besökas på en avtalad tid.

Säg till om du letar efter en show/utställningskatt så hjälper vi dig så gott vi kan. Vi kan dock inte lämna någon garanti att kattungen vinner på show.


Maila till Anna

I våra kattlådor:

Vi använder PeeWee-kattlådor, läs mer

• Träpellets
• Pappersströ, ex Toalätt eller "ReMiss"

Papperspellets och träpellets som används i kattlådan PeeWee

Kattungar från oss äter:

• Blötmat / våtfoder: Bozita
• Blötmat / våtfoder: Mjau
• BARF / rått foder: MUSH
• Torrfoder: Orijen Cat & Kitten

Kattmat i kartong, frysta barf-bullar och torrfoder utan spannmål

What we want our buyers to think through


 As cats can live long lives, sometimes up to 20 years, your decision to get a cat should be well thought through.

 If you need to re-home the cat, we would like to help you with that process. Contact us in that case.

 The cat must be insured all its life.

 We want to breed healthy cats, that's why we would like you to tell us is if your cat becomes sick or dies.

 We neuter pet cats, if we haven't agreed on selling for breeding.

 You must keep the cat as an indoor pet. The cat can only be outside in a balcony with net or in a catrun. Also walks should be in harness and leash.

 Lifelong support is included!

A pet kitten from us costs 1000 EUR *


 We neuter pet cats, if we haven't agreed on selling for breeding.

 Certified pedigree in SVERAK (FIFe).

 Veterinary protocol that is established within 7 days.

 ID marking with microchip.

 Basic vaccination (Feline viral rhinotracheitis, FPLV and Feline calicivirus) x 2.

 Insured for 3 years in case unknown defects will be showing (this insurance do not cover the individual insurance you must take out on your cat).

 The possibility to take over the individual veterinary insurance contract in the insurance company Agria.

 When necessary, the cat is dewormed.

… and we will also give you a starter kit with food, some toys, and pictures from the kittens upbringing.

* Neutering of the kittens is included in this price, worth about 50 EUR for males and 100 EUR for females.

Interested? Contact us

Write an e-mail and tell me more about yourself and what kind of life you can offer a cat.

From 5 weeks of age, you can come visit the kittens at an agreed date and time.

If you are looking for a breeding cat or a show cat, we can help you choose the most promising kitten in the litter. We cannot leave any guarantee that the cat will win on shows.


E-mail Anna

Selling to another country

If the kitten is moving abroad, the kitten must be at least 16 weeks old and vaccinated for rabies. The costs for passport and rabies vaccination is not included in the price, and will be payed by the new owner.