Hälsotester

Health tests

HCM-testade avelskatter

HCM screened breeding cats

HD-testade avelskatter

HD tested breeding cats

PKD-negativa avelskatter

PKD negative breeding cats

Brittiskt korthår och hälsa

Brittiskt korthår är en generellt hälsosam ras, men precis som alla katter (raskatt som huskatt) kan de drabbas av sjukdom. Därför har vi satt som mål att endast avla på katter som vi har låtit kontrollera är friska innan avel. Vissa hälsotester räcker det att man testar för en enda gång, vissa andra tester sker fortlöpande under kattens liv.

Vi tycker det är viktigt att göra detta eftersom vi vill att katter från oss ska ha bästa förutsättning att leva så långa och friska liv i så lång utsträckning som möjligt.

For information in English, scroll down or click here.

Hälsoprogram

Vi har valt att följa de hälsoprogram som är framtagna av PawPeds för sjukdomarna & defekterna…

HD (höftledsdysplasi)

HCM (hypertrofisk kardiomyopati)

PKD (polycystisk njursjukdom)

Idag finns det inget tvång att testa för några av dessa sjukdomar hos Brittiskt korthår & Brittiskt långhår, om man som jag är medlem i SVERAK, Sverige, men utomlands kan det finnas krav på att man testar för vissa av defekterna (exempelvis skiljer sig reglerna åt i FIFe-medlemmarna Felis Danica i Danmark, och NRR i Norge).

Höftledsdysplasi (HD)

HD är en defekt på höftlederna, vilket kan innebära att katten kan komma att lida av mycket smärta vid rörelse. Idag vet man inte hur HD ärvs ned, men det som har kunnat konstateras utifrån utvärderingar av andra rasers arbete med hälsotester är att det föds fler HD-normala katter efter HD-normala föräldrar. Detta är väldigt glädjande resultat, eftersom det visar att det arbete många lagt ned faktiskt leder någon vart.

Vi följer PawPeds rekommendationer gällande HD, vilket bland annat innebär att vi röntgar våra avelsdjurs höftleder när katten är som yngst 10 månader gammal.

Bild av katt med normala höftleder, bild hämtad från PawPeds
Bild av katt med höftledsdysplasi grad 3 på båda höftlederna, bild hämtad från PawPeds

Hypertrofisk kardiomyopati (HCM)

HCM är en sjukdom/defekt på hjärtat som kan innebära plötslig död & blodproppar då hjärtat inte pumpar runt blodet i kroppen på samma sätt som ett normalt hjärta ska. Vi undersöker generellt våra avelskatter vid 1, 2, 3 & 5 års ålder, enligt PawPeds rekommendationer.

Eftersom HCM ärvs ned på ett komplicerat sätt så kan man inte prata om "HCM-fria linjer", utan varje enskild katt måste undersökas med ultraljud. Det finns vissa DNA-test framtagna för HCM, men tyvärr har man sett att det är flera olika gener som påverkar – och om du då har ett negativt DNA-resultat för en gen, så betyder det inte att katten är fri från en annan gen som påverkar HCM.

I Sverige är det idag väldigt vanligt att man HCM-undersöker sina Brittiskt korthår och långhår inför avel vid ungefär 1 års ålder. Aggressiv HCM kan upptäckas om katten är runt 1 år gammal – men det är inte omöjligt att katten utvecklar HCM först när de blivit några år gamla. Enligt en dansk studie, "Prevalence of Hypertrophic Cardiomyopathy in a Cohort of British Shorthair Cats in Denmark" (2011), är medianvärdet för HCM-positiva Brittiskt korthår ca 2,7 års ålder (vilket omfattar katter från 0.9 till 14.1 års ålder, spritt på 28 HCM-positiva katter). Kritik man kan rikta mot studien är exempelvis att en katt som är ca 14 år gammal troligen kommer dra upp medelåldern för alla katter, men sett till denna studie och annan data kan man fastslå att det är viktigt att följa upp med nya test när katten blir äldre.

Polycystisk njursjukdom (PKD)

PKD innebär att njuren är täckt av cystor som förstör njurarnas funktion, och därmed förkortar kattens liv. Vi avlar endast på negativt PKD-testade katter. Idag är det tämligen ovanligt med PKD inom Brittiskt korthår, men eftersom endast en förälder behöver bära anlaget för att det ska ärvas ned innebär det att det snabbt kan bli ett problem igen, om vi inte garderar oss med tester. En katt med två PKD-negativa föräldrar kan inte ärva PKD-genen (och därför inte heller drabbas av PKD).

Det är väldigt enkelt att ta reda på om en katt bär anlaget för PKD då man kan skicka in DNA-test till laboratorier. Förr i tiden behövde man ultraljuda njurarna hos veterinär, vilket alltså är en mycket osäkrare metod då veterinären endast kan avgöra att katten just då inte utvecklat cystor i njurarna. Därför är DNA-test alltid att föredra i de fall det är möjligt.


Frisk njure utan PKD-cystor
Njure med några PKD-cystor
Njure som i princip bara består av PKD-cystor

Andra hälsoaspekter vi tar hänsyn till

Förutom detta kollar vi även upp blodgrupp hos avelskatterna. Dessutom testar vi hushållets katter med regelbundna intervaller för Giardia intestinalis & Tritrichomonas Foetus, vilka är tarmparasiter som sprids via avföring. Dessa kan orsaka lös avföring & vid svåra fall också inkontinens, grav försämring av allmäntillstånd med mera, särskilt hos djur som är svagare.

Våra träckprov för Giardia och TF skickar vi in till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt).English

What health tests do you do on British Shorthair cats?

Before a cat is used in Meduseld's breeding programme, they are health tested and checked by the recommendations from acknowledged organisations, like PawPeds.

We test our British Shorthair cats for HD (Hip Dysplasia), HCM (Hypertrophic Cardiomyopathy) & PKD (Polycystic Kidney Disease).

In addition to this, we also check our breeding cats bloodgroups. And also test their feces for the intestine parasites Giardia lamblia/Giardia intestinalis & Tritrichomonas Foetus, which causes diarrhea symptoms, and can lead to incontinence, and/or serious deterioration of general condition.

Explanations

HD is an abnormal formation of the hip socket that, in its more severe form, can eventually cause crippling lameness and painful arthritis of the joints. Source: Wikipedia (Visited 17 Sept. 2016)

HCM is a disease in which a portion of the heart muscle is enlarged without any obvious cause, creating functional impairment of the heart. The occurrence of hypertrophic cardiomyopathy is a significant cause of sudden cardiac death. Source: Wikipedia (Visited 17 Sept. 2016)

PKD is a genetic disorder in which abnormal cysts develop and grow in the kidneys, which will shorten the cats life span. Source: Wikipedia (Visited 17 Sept. 2016)

Hälsningar/My best,

Anna Carlsson, Meduseld's

 


Thank you Miriam, cattery Great ID's, for letting me have the pictures of HCM & PKD-affected organs!

Dotter & far: Yen & Essing 2017

Kontakt:

Knivsta, Sweden

britter@meduselds.se

+46 (0) 763 131 899 (endast SMS/only Text messages)