Hälsoprogram

Brittiskt korthår, Selkirk Rex och hälsa

Generellt sett är Brittiskt korthår & Selkirk Rex hälsosamma raser. Men precis som alla katter (raskatt som huskatt) kan de drabbas av sjukdom. Därför har vi satt som mål att endast avla på katter som vi har låtit kontrollera är friska innan avel. Vissa hälsotester räcker det att man testar för en enda gång, vissa andra tester sker fortlöpande under kattens liv.

Vi tycker det är viktigt att vi alla gemensamt tar ansvar för att alla avelskatter är hälsotestade, för att de ska ha de bästa förutsättning att leva så långa och friska liv i så lång utsträckning som möjligt.

  

Hälsoprogram

Detta hälsotestar vi mot

  • HCM (hypertrofisk kardiomyopati)
  • PKD (polycystisk njursjukdom)

Idag finns det inget tvång att testa för några av dessa sjukdomar hos Brittiskt korthår, Brittiskt långhår eller Selkirk Rex om man som vi är medlemmar i SVERAK (FIFe). Det är något som varje enskild uppfödare får ta eget beslut om man vill göra eller ej. Vi har valt att följa det hälsoprogram som är framtaget av PawPeds för HCM.

Men utomlands kan det finnas krav på att man testar för vissa av defekterna genom veterinärundersökningar eller DNA-prov. Exempelvis skiljer sig reglerna åt hos FIFe-medlemmarna Felis Danica i Danmark och NRR i Norge.

Få bidrag när du låter hälsoundersöka din Meduseld's-katt

Annons

Normalt hjärta vs HCM-affekterat hjärta.

Hypertrofisk kardiomyopati

HCM är en sjukdom/defekt på hjärtat som kan innebära plötslig död & blodproppar då hjärtat inte pumpar runt blodet i kroppen på samma sätt som ett normalt hjärta ska. Vi undersöker generellt våra avelskatter vid 1, 2, 3 & 5 års ålder, enligt PawPeds rekommendationer.

Eftersom HCM ärvs ned på ett komplicerat sätt så kan man inte prata om “HCM-fria linjer”, utan varje enskild katt måste undersökas med ultraljud. Det finns vissa DNA-test framtagna för HCM, men tyvärr har man sett att det är flera olika gener som påverkar – och om du då har ett negativt DNA-resultat för en gen, så betyder det inte att katten är fri från en annan gen som påverkar HCM.

I Sverige är det idag väldigt vanligt att man HCM-undersöker sina Brittiskt korthår och långhår och Selkirk Rex inför avel vid ungefär 1 års ålder. Aggressiv HCM kan upptäckas om katten är runt 1 år gammal – men det är inte omöjligt att katten utvecklar HCM först när de blivit några år gamla. Enligt en dansk studie, “Prevalence of Hypertrophic Cardiomyopathy in a Cohort of British Shorthair Cats in Denmark” (2011), är medianvärdet för HCM-positiva Brittiskt korthår ca 2,7 års ålder (vilket omfattar katter från 0.9 till 14.1 års ålder, spritt på 28 HCM-positiva katter).

Kritik man kan rikta mot studien är exempelvis att en katt som är ca 14 år gammal troligen kommer dra upp medelåldern för alla katter i studien. Men sett till denna studie och annan data kan man ändå fastslå att det är viktigt att följa upp med nya test när katten blir äldre, då fall av HCM kan upptäckas när katten har kommit upp i ålder. Vid frågan om när man ska sluta scanna sina avelskatter sa professor Jens Häggström vid SLU att han rekommenderar att man testar avelskatter i hälsoprogrammet till dess de fyllt ca 8-9 år som äldst. Därefter kan man anse att katten har testats klart i hälsoprogrammet.

Normal njure.

PKD-affekterad njure med några cystor.

PKD-affekterad njure som nästan enbart består av cystor.

Polycystisk njursjukdom

PKD innebär att njuren är täckt av cystor som förstör njurarnas funktion, och därmed förkortar kattens liv. Vi avlar endast på negativt PKD-testade katter. Idag är det tämligen ovanligt med PKD inom Brittiskt korthår & Selkirk Rex, men eftersom endast en förälder behöver bära anlaget för att det ska ärvas ned innebär det att det snabbt kan bli ett problem igen, om vi inte garderar oss med tester. En katt med två PKD-negativa föräldrar kan inte ärva PKD-genen (och därför inte heller drabbas av PKD).

Det är väldigt enkelt att ta reda på om en katt bär anlaget för PKD då man kan skicka in DNA-test till laboratorier. Förr i tiden behövde man ultraljuda njurarna hos veterinär, vilket alltså är en mycket osäkrare metod då veterinären endast kan avgöra att katten just då inte utvecklat cystor i njurarna. Därför är DNA-test alltid att föredra i de fall det är möjligt.

 

Andra hälsoaspekter 

För att säkerställa att vi håller en god hygien hemma stickprovskollar vi kattgruppen för mask & parasiterna som sprids via avföring. Vi avmaskar inte i onödan eftersom vi vill undvika att mask blir resistent mot avmaskningsmedel (och våra katter är strikta innekatter – därför finns det inte så stor poäng att avmaska på rutin.

Parasiterna som heter Giardia intestinalis, Tritrichomonas Foetus och Cryptosporidium kan orsaka lös avföring & vid svåra fall också inkontinens, grav försämring av allmäntillstånd med mera, särskilt hos djur som är svagare. Det är inget att ta lätt på, därför tar vi ansvar genom att låta analysera träck från våra katter.

Våra träckprov för Giardia, TF och Cryptosporidium skickar vi in till SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt). Träckprov för analys av mask skickar vi med Kolla Masken-kit till Vidilab.

 

 

 

Translate Site »