Vilken klass ens katt tävlar i beror på några olika faktorer: kön, ålder och om katten tidigare har ställts ut. Katterna tävlar i klasser och samlar certifikat. Certifikaten, ofta kallade ”cert”, får man om katten vinner sin klass. När tillräckligt många certifikat är samlade får den vuxna katten en titel, och börjar sedan tävla i nästa klass för nästa titel. Kattungar och juniorer tävlar efter åldersindelning och byter klass först när de uppnått en viss ålder.

Den högsta titlarna en raskatt kan ha i FIFe är Supreme Champion & Supreme Premier och den lägsta titlarna är Champion/Premier för vuxna katter. Kattungar kan tävla om titlarna Kitten Champion och Junior Champion. Läs mer om de olika tävlingsmomenten på kattutställningar här.

Utställningsklass 1-12

”Klasserna 1-12 är uppdelad per ras, variant och kön i samtliga kategorier. Katter som tävlar i klasserna 1-12 kan tävla för Bäst i Variant […] och för Best in Show […].” (FIFes och SVERAKs regler för utställning, 2018-01-01).

 1. Supreme Champion 
 2. Supreme Premier
 3. Grand International Champion (certifikat: CACS)
 4. Grand International Premier (certifikat: CAPS)
 5. International Champion (certifikat: CAGCIB)
 6. International Premier (certifikat: CAGPIB)
 7. Champion (certifikat: CACIB)
 8. Premier (certifikat: CAPIB)
 9. Öppen (certifikat: CAC)
 10. Kastrat (certifikat: CAP)
 11. Juniorer 8-12 månader (certifikat: CACJ)
 12. Ungdjur 4-8 månader (certifikat: CACC)

Kattungar* tävlar i klass 11 och 12

* Under 12 månaders ålder

Har du en kattunge som är mellan 4-8 månader gammal tävlar den i klass 12 (ungdjur) mot andra kattungar i samma ålder. Är kattungen 8-12 månader gammal tävlar den i klass 11 (junior) mot kattungar i samma ålder.

I dessa klasser kan katterna numera tävla om certifikat (sedan 2024-01-01). Den blir placerad i nummerordning hos domaren – får katten placering 1 (ofta kallat ”Excellent 1”) har katten vunnit sin klass hos domaren och tilldelas certifikatet CACC (klass 12) eller CACJ (klass 11). Domaren placerar maximalt 4 kattungar (Excellent 1-4), oavsett hur många fler katter det finns på plats. .

När en kattunge samlat 3 certifikat i klass 12 får den titeln Kitten Champion (KCH), och när en junior samlat 3 certifikat i klass 11 får den titeln Junior Champion (JCH). Till skillnad mot vuxna katter som tävlar i klass 1-10 blir de INTE stoppade från att fortsätta ställas ut i samma klass.

Vuxna katter* börjar tävla i klass 9 eller 10

* Över 12 månaders ålder

I de vuxna klasserna gör man skillnad på om katterna är fertila eller kastrerade. Fertila katter börjar tävla i klass 9, kastrerade katter börjar tävla i kastrat-klass 10 – när de samlat 3 st certifikat får de sin titel, antingen Champion (fertila) eller Premier (kastrerade) och så börjar de tävla i nästa klass för nästa titel.


Bra att ha koll på:

Hur du har koll på kattens ålder för utställningar: du ska räkna hela månader från datum till datum. Om din katt är född 14 januari är den exakt en månad den 14 februari och så vidare (räkna alltså INTE veckor). Om en katt fyller 10 månader dagen efter ett showdatum, innebär det att katten på den aktuella showdagen i så fall tävlar i klass 11 som junior.

När du ska visa katt på Sverak-utställning måste du ha en stamtavla utfärdad inom Sveraks huvudförbund FIFe. Om du är medlem i en Sverak-klubb så ska din katt vara överförd till Sverak, även om den har en stamtavla utfärdad i annat förbund inom FIFe.

De officiella FIFe-klasserna är 14 (16) till antalet, där klass 1-12 är ”normala” utställningsklasser som raskatter deltar i, om inga andra frågor finns runt eventuell färg eller dylikt. Klass 14 tävlar huskatter i, klass 13a rör novisbedömningar, 13b kontrollbedömningar och 13c bestämningar.


Intresserad av mer?

Till vår guide för hur kattutställningar går till


Translate Site »