När man ställer ut en katt så låter man en domare bedöma katten. Men det är inte säkert att utställningsdagen och tävlingsmomenten tar slut där, det finns flera andra delar som kan hända beroende på hur många katter det finns på plats i en viss färg och beroende på hur mycket domaren tycker om din katt …

Här har vi försökt förtydliga genom att dela in dagen i olika ”nivåer” – det är dock inte ett uttryck man generellt använder under utställningar. Vi använder det i vår guide eftersom man beskriver på ett liknande sätt från SVERAK, och enbart för att försöka tydligt särskilja och illustrera de olika delarna.

Nivå 1–3 sker vid domarbordet, Nivå 4 sker i panelen (”finalen”).

Nivå 1

Klassbedömning

Katterna tävlar för att vinna sin klass på den här nivån (om katten är vuxen kan den då dessutom erhålla certifikat, ”cert” – bara klassvinnaren kan göra det). Ju högre klass katten tävlar i desto högre poäng krävs för att den ska erhålla certifikat. Om en katt får bedömningen ”draget certifikat” innebär det att domaren anser att klassvinnaren inte når upp till de poäng som krävs för att få certifikat, men katten kan ändå få bedömningen ”excellent”.

Läs mer här om vilken klass din katt ska tävla i.

Nivå 2

Bäst i variant (BIV)

Finns det minst 3 katter i samma färg ska domaren utse en katt till Bäst i variant (BIV). Detta sker först efter att klassbedömningarna är avslutade för den specifika färgen, och att minst 3 av katterna uppfyller standarden – detta avgörs oavsett kön eller klass. – fertila + kattungar tävlar tillsammans och kastrerade tävlar för sig.

BIV-grupper:

  • Fertila (klass 1, 3, 5, 7, 9, samt kattungar i klass 11, 12).
  • Kastrater (klass 2, 4, 6, 8, 10).
  • BIV kan också delas upp i BIV-vuxen, BIV-junior och BIV-ungdjur under förutsättning att det finns minst 3 katter (i samma färg) närvarande i varje ”åldersgrupp”. Om inte så ska alla grupper slås ihop och bästa totalt utses.
Exempel på BIV-uttagning

3 st blå Brittiskt korthår ställs ut samtidigt, alla är fertila och tävlar i klass 1, 5 & 11. Det innebär att det kan tas ut en BIV, där någon av dessa 3 katter anses vara den bästa i av de blå.

OBS! Det är inte säkert att det blir BIV alls, det beror helt på hur många katter i samma färg/grupp samt fertila/kastrerade som närvarar vid utställningen.

Nivå 3

Nominering

Domaren plockar ut sina bästa katter från bedömningarna, ofta har domarassistenten en lista efter att alla grundbedömningar är avslutade inom en kategori (Brittiskt korthår & Brittiskt långhår ingår i Kategori 3 tillsammans med massor av andra kattraser) där klassvinnande katter som är välkomna tillbaka inför nomineringen är listade med sitt tävlingsnummer. Ha koll på den här listan om din katt fick Excellent 1 vid sin bedömning.

Utvalda katter blir ”nominerad” (”NOM”), och kommer att visas upp i panelen (”finalen”). I panelen möter de nominerade katterna övriga domares utvalda katter (se Nivå 4).

Varje domare utser:
  1. Bästa ungdjur (hane eller hona)
  2. Bästa junior (hane eller hona)
  3. Bästa vuxen hane
  4. Bästa vuxen hona
  5. Bästa kastrathane
  6. Bästa kastrathona

Detta gör domaren i varje kategori som denne har bedömt. Om domaren anser att katterna inte håller måttet kan denne också avstå från att nominera dessa.

Pim nominerad och i panelen, Finland hösten 2018. Foto: Tessa.lv

Nivå 4

Bästa paneler / Best in show

I panelen får domarna som dömt inom samma kategori titta på sin och andras nominerade katter, och jämföra dessa med varanda. Därefter röstar domarna på den katt de tycker är bäst.

Den katt som får flest röster i panelen koras till Best in show (”BIS”), detta gör man med ungdjur, juniorer, vuxna hanar, vuxna honor, kastrathanar och kastrathonor inom respektive kategori.


Intresserad av mer?

Till vår guide för hur kattutställningar går till


Källa: Sverak.se ”Utställning” (läst 2019-03-21)

Translate Site »