Fodervärdskap

och vad en fodervärd gör
Vi behöver er fodervärdar för att kunna hålla kattgruppen på en rimlig nivå där alla katter mår bra. Tack vare er kan vi föda upp fina och rastypiska katter, och komma framåt i vårt avelsprogram. 

Om du är intresserad av att bli fodervärd i framtiden åt en katt från oss kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev (finns länk för prenumeration längst ned på sidan) och klicka i alternativet ”När vi söker fodervärdar”.

Koncept

Vad gör en fodervärd?

En foderkatt förväntas övergå i fodervärdens ägo efter att avtalet är uppfyllt. Som fodervärd tar du hand om en katt som vi äger. Du betalar för foder, sand och andra vardagsutgifter såsom att katten vore din egen. Vi (uppfödarna) står för kostnader såsom exempelvis veterinärvårds-, avels- och livsförsäkring, avgifter för hälsotester med mera.

I vårt avtal kommer vi överens om hur många kullar på katten avtalet omfattar, hur lång tidsperiod detta sträcker sig över med mera. När avtalet gått ut eller uppfyllts övergår katten kastrerad till fodervärdens ägo utan kostnad.
OBS! Vi kan bara ha fodervärdar inom Sveriges gränser.

“En katt hos fodervärd är inte en prova på-katt, det är ett samarbete oss emellan. När avtalet är uppfyllt eller avslutat är målet att katten stannar hos sin fodervärd livet ut.”

 

– Anna, uppfödare SE*Meduseld’s

Snabba fakta

Så här delar vi ansvaret

 

Försäkring av katten

Så länge som vi (uppfödarna) är ägare till katten står vi (uppfödarna) för kattens alla försäkringar.

Avels- och utställningskostnader

Samtliga kostnader som rör vår planerade avel och av oss planerade utställningar står vi (uppfödarna) för. 

Katten är fertil under avtalsperioden

Målet är att katten ska kunna användas  vårt avelsprogram under en förbestämd tidsperiod (några år) eller till dess den lämnat ett förbestämt antal kullar. 

Fodervärden står för dagligkostnader

I det ingår sådant som mat, sand, leksaker och veterinärkostnader (upp till självrisk på försäkringen när den kan användas) ifall katten skadar sig eller blir sjuk.

Hälsotester inför avel

Uppfödaren står för testernas omkostnader samt genomförande. Det kan röra sig om ultraljud eller röntgen, men också träckprov och andra tester som rör uppfödning. 

Avtalet reglerar tid och antal kullar

… och massa annat som förtydligar vår överenskommelse. Vi använder kattförbundet SVERAKs fodervärdsavtal.

Fodervärdskap

Hane eller hona?

Hane

När vi har en hankatt på foder är tanken att han ska lämna ca 2-3 kullar, vilket innebär att vi kommer låna hem honom när det är dags för parning.

När hanen fått de kullar vi kommit överens om, alternativt att avtalstiden löpt ut, övergår han i fodervärdens ägo. Om han ska kastreras i samband med överlåtelsen står vi för kastrationskostnaderna.

 

Omfattning
Antal kullar: max 5 st.
Tidsperiod: max 5 år, vanligen ca 3 år.

Bra att veta om fertil hane

Det kan innebära en del anpassningar när man ska ha en fertil hane i hushållet. Han kan i värsta fall börja urinmarkera samt börja ropa efter honor. Hans urin kommer även att börja lukta starkare i samband med att han börjar bli fertil.

Hona

En hona får normalt sin kull hos fodervärden. En kattkull innebär mycket jobb, och det är en förutsättning att den som är intresserad av att vara fodervärd är engagerad och tycker det är roligt med en kattkull.

När honan fått de kullar vi kommit överens om, alternativt att avtalstiden löpt ut, övergår hon i fodervärdens ägo. Om hon ska kastreras i samband med överlåtelsen står vi för kastrationskostnaderna.

 

Omfattning
Antal kullar: max 2 st.
Tidsperiod: max 5 år, vanligen ca 3 år.

Bra att veta om fodervärdskap för hona

Fodervärden måste räkna med att vi (uppfödarna) kommer och hälsar på regelbundet under kattungarnas uppväxt, eftersom kattungarna är på vårt ansvar.

Fodervärden behöver även vara beredd på att passa eller eventuellt ta semester de dagar då födseln är planerad – men i största möjligaste mån samarbetar vi och planerar så kull passar båda parter så långt det är möjligt.

Annons

Translate Site »