Om fodervärdskap

Varför behöver vi fodervärdar?

För att kunna föda upp fina och rastypiska britter behöver vi fodervärdar. Fodervärdarna ger katten ett kärleksfullt och tryggt hem där katten lever som fullvärdig familjemedlem. Vi behöver er för att kunna hålla kattgruppen på en rimlig nivå där alla katter mår bra.

För att en katt ska må bra behöver den få den tid den förtjänar av sin matte/husse, vilket blir svårt i en alltför stor kattgrupp. Fodervärdarnas insats gör att vi hålla en kvalitativ kattuppfödning, där alla mår bra och vi kommer framåt med uppfödningen.

Vad gör en fodervärd?

En foderkatt förväntas övergå i fodervärdens ägo efter att avtalet är uppfyllt. Detta är inte en prova på-katt, det är ett samarbete oss emellan. Som fodervärd tar du hand om en katt som vi äger. Du betalar för foder, sand och andra vardagsutgifter såsom att katten vore din egen. Vi (uppfödarna) står för kostnader såsom exempelvis veterinärvårds-, avels- och livsförsäkring, avgifter för hälsotester med mera. I vårt avtal kommer vi överens om hur många kullar på katten avtalet omfattar, hur lång tidsperiod detta sträcker sig över med mera. När avtalet gått ut eller uppfyllts övergår katten kastrerad till fodervärdens ägo utan kostnad (helfoder) eller för halva kostnaden (halvfoder).

Trots detta är en foderkatt inte en gratiskatt – en hel del jobb ingår i den uppgiften. För att båda parter ska vara nöjda är det viktigt att fodervärdsavtalet är detaljerat och att båda parter är införstådda med vad det innebär att ha en katt på foder. I avtalet skriver vi ned hur svåra situationer ska lösas, vilket är en grundläggande trygghet för både oss och fodervärd.

En fodervärd förväntas hålla fertila katter å våra vägnar, det vill säga att en hona förväntas få kattungar hos fodervärden & en hankatt förväntas hållas fertil så han kan para utvalda honor. Läs mer om detta i flikarna på denna sida "Fodervärd honkatt" & "Fodervärd hankatt".

Rättigheter och skyldigheter

Som fodervärd har man rättigheter såväl som skyldigheter, detsamma gäller oss (uppfödarna) – allt detta är reglerat i fodervärdsavtalet. Så länge fodervärden håller sig till vad vi kommit överens om i fodervärdsavtalet (ex. att inte låta katten träffa andra fertila katter etc) så har vi (uppfödarna) inte rätt att ta tillbaka katten innan tiden löpt ut (dvs. fodervärden behöver inte vara rädd för att "förlora" sin katt). Vi använder oss av SVERAKs fodervärdsavtal, som är utformat för att uppmärksamma och skydda båda parters intressen i vårt samarbete.

Så länge som vi (uppfödarna) är ägare till katten står vi (uppfödarna) för kattens alla försäkringar och samtliga kostnader som uppstår på grund av avel och utställning. Fodervärden betalar ”dagliga kostnader” som mat, sand, leksaker samt veterinärkostnader upp till självrisken om inte besöket har med avel och utställning att göra. Vi (uppfödarna) testar våra avelskatter för att se till att de är fria från sjukdomar. För att testerna ska vara aktuella, får katterna inte träffa otestade katter.

OBS! Vi kan bara ha fodervärdar inom Sveriges gränser.

Texten är en delvis redigerad variant & kopia från Qtcats (www.qtcat.se) text om fodervärdskap.

Skillnaden mellan att vara fodervärd till hona eller hane
  • Fodervärd hona
  • Fodervärd hane

Fodervärd honkatt

En hona får normalt sin kull hos fodervärden. En kattkull innebär mycket jobb, och det är en förutsättning att den som är intresserad av att vara fodervärd är engagerad och tycker det är roligt med en kattkull.

Kattungarna är mitt ansvar. Fodervärden får alltså räkna med att vi (uppfödarna) kommer och hälsar på regelbundet under kattungarnas uppväxt. Fodervärden måste dock vara beredd på att passa/eventuellt ta semester de dagar då födseln är planerad.

När honan fått de kullar vi kommit överens om övergår hon i fodervärdens ägo, vi står för kastrationskostnaderna.

Avtalets omfattning

Helfoder: max 2 kullar, fodervärden betalar ingen köpesumma.

Fodervärd hankatt

Att vara fordervärd åt en hane innebär att man får vara beredd på att uppfödaren/vi lånar hem honom för parning. Det brukar oftast handla om att hanen ska få lämna ca 2 kullar. Detta ska han förhoppningsvis hinna göra innan han fyller tre år. Sedan övergår han kastrerad till fodervärden.

Det kan innebära en del anpassningar när man ska ha en fertil hane i hushållet. Han kan i värsta fall börja urinmarkera samt börja ropa efter honor. Hans urin kommer även att börja lukta starkare i samband med att han börjar bli fertil.

När hanen fått de kullar vi kommit överens om övergår han i fodervärdens ägo, vi står för kastrationskostnaderna.

Avtalets omfattning

Helfoder: max 4 kullar, fodervärden betalar ingen köpesumma.

 

Vill du bli fodervärd?

Under 2020 söker vi troligtvis fodervärd till en hane, är du intresserad så hör gärna av dig.


Maila till oss