Scottish Fold är en kattras med ursprung från Storbritannien, idag finns den i alla delar av världen. På internet har den blivit en populär kattras då många tycker den är gulliga, söt och har rolig personlighet – särskilt gulligt är de framåtvikta öronen. Och visst stämmer allt detta, men det har ett pris. Anlaget för de framåtvikta öronen, som ju särskilt kännetecknar en Scottish Fold, innebär även lidande för katten. Låt oss förklara mer.

Toppfoto av Sergey Semin via Unsplash

Scottish Folds framåtvikta öron kommer av ett anlag som ger ben- och broskdefekter i varierande grad

Det finns en speciell gen som har blivit identifierad som gör att Scottish Fold får framåtvikta öron. Denna gen kallas Fold-mutationen och förkortas hos veterinärgenetiska labb till ”SF”. Rasen Scottish Fold producerar katter med både raka och framåtvikta öron. En enda kopia av Fold-mutationen ger rasens karakteristiska vikta öron, och katter med två kopior är benägna att få mer extrema hälsoproblem som påverkar brosk och ben.

Eftersom det endast behövs en enda kopia av Fold-mutationen producerar rasens karakteristiska vikta öron, och dessa katter kan också ha brosk- och benrelaterade hälsoproblem inklusive missformade tår, förtjockade och oflexibla svansar och accelererad progressiv artros. Ålder för debut och progression av sådana sekundära effekter är mycket varierande. Katter med två kopior av Fold-mutationen är benägna att få mer extrema hälsoproblem som påverkar brosk och ben.

Ben- och broskdefekter innebär att katterna lider, oftast i det tysta då katter generellt inte visar smärta. Symptom på smärta kan vara att katten inte vill hoppa, röra på sig i onödan, har svårt att röra sig normalt, inte vill bli rörd på särskilda punkter på kroppen och/eller visar aggressivitet. Man kan inte bota den här typen av defekter, man kan endast smärtlindra eller låta katten somna in (avlivas).

Scottish Straight – vad är det för skillnad?

Scottish Straight har till skillnad mot Scottish Fold helt raka öron. Men för att vara säker på att de inte bär på Fold-mutationen måste man DNA-testa katten för SF-genen. En helt rakörad Scottish Straight får inte bära en enda kopia av SF-genen, om den bär genen så är katten egentligen en Scottish Fold utan synligt vikta öron. Det innebär att den i så fall kan drabbas av ben- och broskdefekter, samt nedärva detta till sina avkommor ifall man använder katten i avel.

Scottish Straight får man avla på i Sverige om man är med i en klubb som är med i kattförbundet WCF, ett exempel på en sådan svensk klubb är SNRF. Sedan 2021 kräver SNRF att alla Scottish Straight som används i avel ska vara fritestade via DNA-prov för SF-genen innan de används i avel. Rasen är dock inte godkänd i kattförbundet SVERAK, och därför ska man inte avla på denna som SVERAK-ansluten uppfödare.

I Sverige får man inte medvetet avla på defekter som exempelvis Scottish Fold har

Svensk djurskyddslagstiftning har sedan länge förbjudit uppfödare att medvetet avla på katter med defekter som kan nedärvas till avkomman. Man får inte avla på katter som har sjukdomar, letala anlag, defekter eller andra egenskaper som kan nedärvas och kan medföra lidande för deras avkommor, eller kan hindra avkommorna att bete sig naturligt. Detta kan man läsa mer om i Djurskyddslag (2018:1192) § 11, SJVFS 2020:8 Saknr L 102, kapitel 6, § 3.

Uppfödare är alla människor som föder upp kattungar, oavsett om man är registrerad inom ett kattförbund eller ej. Det spelar inte heller någon roll om kattungarna har stamtavla eller inte – de är fortfarande inte tillåtna att föda upp. På onlinemarknadsplatsen Blocket.se säljs många kattungar efter Scottish Fold-katter, ibland mixade med andra kattraser. De personer som föder upp och säljer sådana kattungar bryter mot svensk djurskyddslagstiftning.

Kattförbundens inställning till Scottish Fold & Scottish Straight

I svenska kattförbundet SVERAK är varken Scottish Fold eller Scottish Straight godkända kattraser. I svenska WCF-klubbar (som SNRF) är avel på Scottish Fold inte längre godkänd, av ovanstående anledning. Däremot är avel på Scottish Straight godkänd inom SNRF under förutsättning att katten inte bär på SF-genen. Både Scottish Straight och Scottish Fold godkända för utställning i WCF.

Vad kan du göra?

Stötta ansvarsfull avel, köp inte Scottish Fold-katter eller Scottish Fold-mixade katter. Välj istället att köpa en hälsosam katt av en seriös och ansvarsfull kattuppfödare. Vill du ha en Scottish Straight bör du fråga om föräldrarna är fritestade för SF-genen (Fold-mutationen).

Läs också på om Scottish Fold-genen, det finns mycket info och forskning på ämnet:

  • https://www.oarsijournal.com/article/S1063-4584(16)30013-9/fulltext
  • https://vgl.ucdavis.edu/test/scottish-fold
  • https://www.laboklin.co.uk/laboklin/showGeneticTest.jsp?testID=8349
Translate Site »