Under 2020 i och med coronapandemin blev det ett stort tryck på kattungar som vi inte tidigare sett. Det gäller förstås fler husdjur än bara katt. Under 2021 har samma trend fortsatt, och nu är det fler än någonsin som hör av sig och hoppas på att få en familjemedlem inom några veckor från första intresseanmälan.

Det är såklart mycket svårt att kunna tillgodose allas önskan om en familjemedlem, helt enkelt därför att hos oss föds det inte tillräckligt många kattungar. Sedan i januari har det tillkommit över 300 intresseanmälningar på kattungar bara hos oss. Dessutom hade vi ungefär lika många intresseanmälningar innan detta år började. Det är alltså flera hundra hushåll som hoppas på att få en katt av oss, och den tråkiga realiteten är att vi inte kommer kunna erbjuda en familjemedlem till de flesta av er som intresseanmält.

Det har blivit en väldigt svår situation för oss att hantera. Vem går före vem, hur väljer man det bästa hemmet mellan väldigt många bra hem? I slutändan är det så att man bara måste göra det, välja. Hur svårt det än är, och hur ”orättvist” det än kan upplevas. Vi vill inget hellre än att kunna säga till de som intresseanmäler till oss att det kommer en dag då vi kan erbjuda en kattunge till er. Men med det ökade trycket så kan vi inte säga något dylikt.

Vi tar emot intresseförfrågningar genom att man anmäler sig till vårt nyhetsbrev. När vi är redo för att sälja kattungar kommer vi att maila ut informationen till de som står med på utskickslistan.

Hur väljer vi hem?

Vi baserar våra val utifrån de beskrivningar som de intresserade lämnar om sig och sina hemförhållanden. De hushåll vi känner att vi får en bra bild av kommer vi välja ut till våra kattungar, vi initierar kontakt och om vi upplever att vi befinner oss på samma våglängd kommer vi erbjuda att man hälsar på katten. Om allt fortfarande känns bra efter ett möte så kan processen gå vidare till eventuell tingning/köp.

Vi har alltså inte ett kösystem, utan vi väljer ut det hem vi tror kommer passa kattungen bäst.

När skickar vi mail?

När vi är redo för att sälja kattungarna. Vi kan alltså ha kattungar födda och vissa av dem kan bli tingade av exempelvis andra uppfödare som söker en avelskatt under denna period, utan att vi skickar ut ett mail. Vi väljer själva hur vi prioriterar försäljning och till vem vi säljer våra katter.

Är vi ett företag?

Nej, detta är en hobbyverksamhet som vi driver på fritiden. Och med det sagt: det är väldigt sårande för oss när vi blir behandlade som om vi vore ett företag med separat kundservice och administrativ personal. Vi lägger ner vår egna tid, lust, ork och själ i denna hobbyverksamhet med passion för katter och Brittiskt korthår som ras.

Vi försöker finnas där för våra katter, pyssla med kattungar, fota bilder till ivriga köpare och intressenter samt räcka till för de som köpt katt tidigare. I detta finns det övriga livet, med jobb, hushållssysslor, familj, vänner och andra relationer som vi också försöker ha tid till. Vi ber er att ha detta i bakhuvudet när vi har kontakt: vi försöker vårt bästa, men vi är bara människor. Vi är inte ett företag, vi är privatpersoner som sköter en hobbyverksamhet som vi bjuder in er i genom våra sociala kanaler och vår webb.

Några kloka ord som någon skrev på internet:

ODE TO A BREEDER

I love my litte kitty, she makes my house a home.
She always is my best friend, I never feel alone.
She makes me smile, she makes me laugh, She fills my heart with love …
Did some breeder breed her, or did she fall down from above

I’ve never been a breeder, seen life through their eyes,
I hold my little kitty and just sit and criticize.
I’ve never known their anguish, I’ve never felt their pain,
The caring of their charges, through snow or wind and rain.

I’ve never sat the whole night through, waiting for babies to be born,
The stress and trepidation when they’re still not there by dawn.
I’ve never felt the heartache, of a little life in my hands,
This darling little baby, who weighs but 60 grams.

Should you do that instead of this ….or this instead of that,
Alone you fight, and hope one day, he’ll grow to be a cat,
and bring joy to another being, and make a house a home,
You know it’s all just up to you, you’ll fight this fight alone.

Formula, bottles, heating pads, you’ve got to get this right,
Two hourly feeds for this tiny guy, throughout the day and night.
In your heart you know, you’re almost sure to lose the fight,
to save this little baby, but God willing … you just MIGHT.

Day one he’s in there fighting, you say a silent prayer,
Day two & three, he’s doing well, with lots of love and care.
Day four & five … he’s still alive, your hopes soar to the heavens,
Day six he slips away again, dies in your hands day seven.

You take this little angel, and bury him alone,
With aching heart and burning tears, and an exhausted groan,
You ask yourself ”Why do this? … why suffer all this pain?”
But see the joy your kittens bring… it really self explains.

So, when you think of breeders and label them with ”greed”,
Think about what they endure to fill another’s need.
When you buy a kitten and with your hard earned cash part,
You only pay with money … we pay with our heart.

HEATHER FIELD

Translate Site »