Domare bedömer katter utefter rasens standard. Standarden är skriven efter idealkatten för den specifika kattrasen, och 100 är maximalt antal poäng. Domaren bedömer hur väl katten överensstämmer mot den skrivna standarden, och drar av poäng där katten inte möter beskrivningen i standarden.

För att en katt ska kunna placeras som Excellent och få certifikat måste katten minst uppnå en viss poänggrad. Exakt poäng varierar mellan olika certifikat, ju högre titel katten tävlar mot desto högre poängtal ska katten nå (det blir alltså högre krav och svårare för katterna att få sina certifikat ju längre de tävlar).

Vad bedömer domaren?

  • Rastypiskhet
  • Kondition (päls, kropp)
  • … och även temperament

Domaren bedömer alltså olika delar av katten som är beskriven i standarden, men också helheten. Domaren skriver ned sin bedömning på en så kallad ”bedömningssedel”, som man som utställare får med sig hem när dagen är slut.

Hos Brittiskt korthår bedöms:

  • Huvud (maxpoäng: 30)
  • Ögon (maxpoäng: 10)
  • Kropp (maxpoäng: 20)
  • Pälsfärg (maxpoäng: 20)
  • Pälskvalitet (maxpoäng: 15)
  • Kondition (maxpoäng: 5)

– Totalt 100 poäng

Bedömningssedel skriven av domare Ulrika Eriksson 2019.

Hitta den skrivna rasstandarden hos FIFe

Eftersom vi tävlar på utställningar som arrangeras av kattorganisationen FIFe:s medlemmar, så bedöms katterna efter FIFe:s rasstandard för Brittiskt korthår. Man hittar rasstandard på FIFe:s hemsida under ”fliken”Cats” och därefter ”Breeds”. Under mellanrubriken ”Fully recognised breeds – category 3” klickar du på Brittiskt korthårs EMS-förkortning ”BSH”. Där finns det beskrivet hur en Brittiskt korthår ska bedömas i detalj.

Här kan du ladda ned PDF:en med rasstandarden i FIFe.


Intresserad av mer?

Till vår guide för hur kattutställningar går till


Translate Site »