Vad innebär det svenska djurskyddet för katter?

Posted on Posted in FAQ, Senaste blogginläggen, Tips, Tips till kattägare
I Sverige har vi bestämmelser för vad man som minst måste göra för sina katter, mer detaljerade bestämmelser hittar du via källan som finns längst ned i denna post.


via GIPHY

1. Din katt ska behandlas väl


Den ska skyddas mot onödigt lidande och sjukdomar. Katten ska hållas och skötas i en god miljö på ett sätt som är bra för djurets hälsa och ger den möjlighet att bete sig naturligt

via GIPHY

2. Om din katt blir sjuk eller skadad ska du se till att den får nödvändig vård


Det är viktigt att du håller din katt tillfredsställande ren och att du sköter pälsen. Detta gäller även kattens förvaringsutrymmen.

via GIPHY

3. Djur som är främmande för varandra får inte föras samman i samma förvaringsutrymmen utan uppsikt


Aggressiva djur får aldrig föras samman i förvaringsutrymmen. Katter får inte hetsas mot varandra eller mot andra djur.

Källa: Jordbruksverket