I Sverige har vi bestämmelser för vad man som minst måste ha för levnadsmiljö för sina katter, mer detaljerade bestämmelser hittar du via källan som finns längst ned i denna post.

via GIPHY

1. Kattens miljö ska vara bra för deras hälsa

Miljön ska skötas och hållas på ett sätt som är bra för kattens hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt. Inredning och utrustning får inte riskera att skada din katt eller på något annat sätt vara en risk för djurets hälsa. Om inredningen kan skada katten, så ska den vara försedd med lämpligt skydd.

lazy cat GIF by Jess

via GIPHY

2. 2. Utrymmet ska vara anpassat till antalet katter och djur som hålls där

Ett förvaringsutrymme får inte rymma fler än 15 vuxna eller 20 växande djur. Samtliga katter ska ha tillgång till en torr, ren och mjuk liggplats. Alla ljus ska samtidigt kunna ligga ned i en naturlig ställning.

cat GIF

via GIPHY

3. Kattens utrymme måste ha fönster som släpper in dagsljus

Inomhusutrymmen måste också ha belysning som är reglerad och riktad så den inte orsakar obehag för katten.

via GIPHY

4. Balkonger 5 meter ovanför marken måste ha nät eller liknande

… om katten ska vistas på balkongen ensam eller obevakad. Detta för att förhindra att katten faller ned från balkongen.

Källa: Jordbruksverket

Translate Site »