Detta är de lägsta kraven på hur du ska sköta din katt enligt svensk lag gällande skötsel av katt, mer detaljerade bestämmelser hittar du via källan som finns längst ned i denna post.

cat app GIF by The Videobook

via GIPHY

1. Katter ska ses till MINST 2 gånger per dygn

Detta är särskilt viktigt ifall de är instängda i lägenhet, annan bostad eller i kattstall. Unga sjuka eller skadade djur ska ses till oftare. Katter har också behov av social samvaro, genom sällskap av andra katter, andra djur eller människor kan du se till att din katt får den sociala kontakt som den behöver.

via GIPHY

2. Kattungar får inte skiljas från sin mamma så länge de behöver mjölk och omvårdnad

Om kattungen behöver längre tid hos sin mamma så ska den få det. De får inte heller flytta ifrån sin mamma före 12 veckors ålder (som tidigast), om ej särskilda skäl föreligger.

Art Cat GIF

via GIPHY

3. Foder av god kvalitet

Varje dag ska katten få foder av god kvalitet. Fodret ska garantera att ditt djur får en tillräcklig, allsidig och välbalanserad näring. Du ska också se till att din katt inte blir över- eller underviktig. Om flera djur utfodras tillsammans ska du se till att alla har möjlighet att äta i lugn och ro, utan att störas av varandra. Katten ska också ha fri tillgång till dricksvatten.

via GIPHY

4. Stimulerande miljö

Du ska se till att din katt har tillräcklig miljöberikning. medan katter som hålls inne behöver andra möjligheter såsom upphöjda liggplatser, möjlighet att klösa och gömställen. Det är särskilt viktigt att katter som hålls inomhus permanent blir aktiverade eller får någon annan typ av sysselsättning.

cat playing GIF

via GIPHY

5. Katter får inte hållas bundna vare sig utomhus eller inomhus

Det är dock tillåtet att ta katter på promenad i koppel – och dessutom är det ytterligare ett sätt att se till att din innekatt får stimulans.

Källa: Jordbruksverket

Translate Site »